home

Jesienne zaduma

W 14 listopada br. w sali Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie odbyły się gminne eliminacje XIII Konkursu Młodych Recytatorów „JESIENNA ZADUMA”. Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom poezji, pobudzanie wrażliwości artystycznej, a przede wszystkim doskonalenie warsztatu recytatorskiego i kultury żywego słowa. Uczestnikami konkursu jak co roku byli reprezentanci wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów  z gminy Murowana Goślina.

Wcześnie w szkołach przeprowadzono eliminacje szkolne. Repertuar był zróżnicowany, prym wiodły wiersze Tuwima, Kerna, Brzechwy, Szymborskiej, pojawiły się także utwory mniej znanych poetów. Do udziału w  eliminacjach gminnych zgłoszono 36 dzieci. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych. Komisja artystyczna w składzie:  Dioniza Boch – przewodnicząca, Agnieszka Szymańska – Wojtera, Marcin Matuszewski  postanowiła :

Po wysłuchaniu 14 prezentacji w grupie najmłodszej przyznać nominacje do finału:
1. Aleksandrze Szymczak 
2. Marcie Ogrodnik

oraz wyróżnienia: Monice Puk, Aleksandrze Maślankiewicz, Adriannie Nowickiej i Zuzannie Pawlak.
.  

Po wysłuchaniu 14 prezentacji w grupie młodszej przyznać nominacje do finału:
1. Małgorzacie Łęckiej
2. Lynn Kucharczyk

oraz wyróżnienia:
Annie Marii Samulskiej, Alicji Okińczyc, Karolowi Sławkowi i Adriannie Ruta

Po wysłuchaniu 7prezentacji w grupie starszej przyznać nominacje do finału:
1. Agnieszce Kucharczyk
2. Monice Molińskiej

oraz wyróżnić Martę Nolkę.

Nominowana szóstka, będzie reprezentowała naszą gminę w finale konkursu, wraz z innymi reprezentantami 7 gmin  w Czerwonaku,20 listopada o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury „SOKÓŁ”. Życząc powodzenia naszym laureatom, zapewniamy że będziemy trzymać mocno kciuki. A w imieniu Ośrodka kultury i dzieci biorących udział w konkursie chciałabym jeszcze raz podziękować firmie SKOK JAWORZNO oddział w Murowanej Goślinie na ręce p. Joanny Derbich za ufundowanie wspaniałych nagród dla wszystkich uczestników.